A KONFERENCIA SZERVEZŐI

Dr. Müller Viktor egyetemi docens, dékánhelyettes
Müller Viktor elméleti biológus; okleveles biológus és angol nyelvi szakfordító diplomáját, valamint doktori fokozatát az ELTE Természettudományi Karán szerezte. 2012-2020 között az ELTE Biológus TDK-jának elnökeként nyolc intézményi TDK konferenciát és tavaszi iskolát szervezett. 2015 óta az Országos Tudományos Diákköri Tanács Biológia Szakmai Bizottságának elnökhelyettese, 2020 óta az ELTE TTK oktatási dékánhelyettese, 2022 óta vezeti az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium ELTE-csoportját.

 

Dr. Varga Máté egyetemi docens
Az ELTE TTK Genetikai Tanszékének Halgenetikai Kutatócsoportját vezeti, kutatásai elsősorban a monogénes emberi betegségek modellezésére irányulnak. A Magyar Genetikusok Egyesületének (MAGE) titkára, a European Zebrafish Society (EZS) és a Visegrád Society for Developmental Biology (V4SDB) elnökségi tagja, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Biológiai osztályának választott, nem akadémikus közgyűlési képviselője. Számos nagy létszámú hazai és nemzetközi konferencia szervezőbizottságában vállalt részt (2017 – 10th European Zebrafish Meeting (Budapest), 2018 – V4SDB Inaugural Meeting (Brno), 2019 – Hungarian Molecular Life Sciences Conference (Eger), 2021 – 2nd V4SDB Meeting (Szeged), 2022 – V4SDB Summer School (Tihany), 2023 – 12th European Zebrafish Meeting (Krakkó), 2023 – 3rd V4SDB Meeting (Varsó)). 2020 óta az ELTE Biológus TDK-jának elnöke, ezen időszak alatt három kari biológus TDK konferenciát szervezett.

Dr. Lőrincz Péter egyetemi adjunktus
Lőrincz Péter adjunktus, az ELTE Ígéretes kutatója és Győrffy Barna díjas molekuláris sejtbiológus az ELTE Biológus szakján végzett 2009-ben, majd doktori tanulmányait is ebben az intézményben folytatta. Jelenleg az Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszéken az MTA-ELTE Lendület Vezikuláris Transzport Kutatócsoportot vezeti. Kutatási területe a sejten belüli lizoszómális lebontó, és az ehhez kapcsolt útvonalak molekuláris karakterizálása ecetmuslica modellszervezeten. Számos hallgatója ért el szép sikereket az Intézményi, illetve az Országos Tudományos Diákkonferenciákon. 2020 óta az ELTE BTDK alelnöke.

 

Dr. Vásárhelyi Zsóka ügyvivő szakértő
Vásárhelyi Zsóka az ELTE Biológus MSc szakján végzett 2012-ben, majd doktori tanulmányait is ebben az intézményben folytatta. Kutatási területe az együttműködés és a munkamegosztás evolúciós háttere az embernél és más állatoknál. A Biológus TDK-t 2012 óta szervezi, 2012 és 2017 között a hallgatói vezetőség tagja, 2020 óta az ELTE BTDK alelnöke.

 

 

Sarkadi Fanni doktorandusz
Sarkadi Fanni 2021-ben végzett az ELTE Biológus MSc szakán Ökológia, evolúció- és konzervációbiológia szakirányon. 2021 óta doktori tanulmányait folytatja az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén viselkedésökológiai területen. A Biológus TDK-t 2016 óta szervezi, 2018 óta a hallgatói vezetőség tagja.

 

 

Csíkos Sándor doktorandusz
Csíkos Sándor 2021-ben végzett az ELTE Biológus MSc szakán Növénybiológia szakirányon. Doktori tanulmányait ugyanebben az intézménybe folytatja a Növényszervezettani Tanszéken 2021 óta. Kutatási témája a gyökérendofiton gombák másodlagos anyagcseretermékeinek szintézise és bioaktivitásuk vizsgálata. A Biológus TDK-t 2015 óta szervezi, 2017 óta a hallgatói vezetőség tagja.

 

 

A központi e-mailcímre (biotdk2023 kukac ttk.elte.hu) bármely szervezőnek küldhetnek üzenetet!